... اطلاع رسانی رویدادهای حوزه پژوهشی ...

22 آذر 1399

... دسترسی به رویدادهای حوزه پژوهشی ... (این "خبر" تکمیل و بروزرسانی میگردد) 

- طرح های پژوهشی و کارآفرینی

- رویدادهای شتاب

- کارگاه ها و سمینارهای علمی-مهارتی

=================================================

... اطلاعیه 4: لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ...

30 فروردين 1399
... لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ... (این "خبر" تکمیل و بروزرسانی میگردد) 
گروه آموزشی: فرهنگ و هنر
مقطع/دوره: کاردانی و کارشناسی >>> مجموعه/رشته: روابط عمومی، عکاسی
===========================================================================

اطلاعیه 3: لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ...

15 فروردين 1399

... لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ... (این "خبر" تکمیل و بروزرسانی میگردد)

گروه آموزشی: مدیریت و خدمات اجتماعی

مقطع/دوره: کاردانی >>> مجموعه/رشته: تربیت مربی مهدکودک

======================================================

... راه اندازی قابلیت " کلاس مجازی (VCR) " بر بستر سامانه آموزش مستمر و مجازی (VLE-LMS) ...

14 فروردين 1399

... جزئیات راه اندازی " کلاس مجازی (VCR) " بر بستر سامانه آموزش مستمر و مجازی (VLE-LMS) ... 

=====================================================================

... اطلاعیه: لیست تکالیف و تمرینات [982] ...

5 فروردين 1399

... جزئیات و لیست تکالیف / تمرینات [982] ... (این "خبر" تکمیل و بروزرسانی میگردد)

===========================================================

... اطلاعیه: دسترسی به منابع آموزشی صوتی و تصویری [982] ...

28 اسفند 1398

... دسترسی به منابع آموزشی صوتی/تصویری [982] ... (این "خبر" تکمیل و بروزرسانی میگردد)

===============================================================

... اطلاعیه 2: لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ...

24 اسفند 1398

... لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ... (این "خبر" تکمیل و بروزرسانی میگردد)

گروه آموزشی: مدیریت و خدمات اجتماعی

مقطع/دوره: کاردانی و کارشناسی >>> مجموعه/رشته: مدیریت کسب و کار، حسابداری، مشاوره املاک و مستغلات

===========================================================================

... اطلاعیه 1: لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ...

23 اسفند 1398

 ... لینک دسترسی مستقیم به "جزوات" [982] ... (این "خبر" تکمیل و بروزرسانی میگردد)

گروه آموزشی: دروس عمومی و مهارت مشترک

مقطع/دوره: کاردانی و کارشناسی

=========================================================== 

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم